כיום אינני רואה היגיון בהתגרויות, המכוונות להראות ל"עולם" את התנגדותנו. חבל על כל טיפת דם שנשפכת לשווא

6.3.1940

מה לכתוב? – בעולם מתרחשים כל-כך הרבה מאורעות שקשה להסבירם. רק בימים אלה אושר ה"ספר לבן". גל של מרירות והתנגדות גאה ברחבי היישוב. הפגנות, קרבנות, עוצר. המצב חסר-תקווה. לא רק ההמונים המאוכזבים דורשים את ההתנגדות לשלטון הבריטי, אלא גם מנהיגי הישוב. איני יודעת מדוע, אם מפני אהבת הארץ או מחמת הפחד מפני התנגשויות – אינני יכולה להסכים לעמדה זו. היא תוביל רק לשפיכות-דמים מיותרת ולא תביא את התועלת המבוקשת. לדעתי, יש להתחיל מיד בעבודה התיישבותית בממדים הרבה יותר גדולים מאשר עד היום. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת