כה מוזרות הן התפילות-בציבור בשבתות. הכל עסוקים בדא ובהא, ורק לא בתפילה

7.10.1934

אתמול, ה-6 לאוקטובר, והיום, יום ראשון, היינו חופשיים. לפני-הצהריים הייתה חגיגה מוצלחת למדי, ואחר-הצהריים הלכנו לבית-הכנסת. כה מוזרות הן התפילות-בציבור בשבתות. הכל עסוקים בדא ובהא, ורק לא בתפילה. הבנות משוחחות ועיניהן כלפי מטה. הבנים משוחחים גם הם, ועיניהם כלפי מעלה – זה הכל.
[…]

מודעות פרסומת

לי עצמי לא ברור עדיין מה יחסי לבית-הכנסת, לדת, לאלוהים

18.9.1936

יום שני לראש-השנה. אתמול והיום היינו בבית-הכנסת. לי עצמי לא ברור עדיין מה יחסי לבית-הכנסת, לדת, לאלוהים. אשר לאלוהים (הדבר החמור ביותר), הנני שקטה ביותר. אני מאמינה בו, אם כי אינני יודעת ביטוי לכך. להמשיך לקרוא

רק עכשיו מתחילה אני להבין, מהו להיות יהודי בחברה נוצרית

15.5.1937

באחד הימים דובר בחוג להשתלמות-עצמית על בחירת מזכירה חדשה. המורה בורישקה אמרה שיש להביא בחשבון נימוקים שונים, וביניהם גם זה שהמועמדת תהיה בת לדת הפרוטסטנטית. נימוק זה מובן לגמרי במוסד פרוטסטנטי. ובכל זאת – כה מדכא הדבר. אמנם איני בטוחה, אם אני מתאימה וראויה להיות מועמדת, אבל אם כך [נקבעת הבחירה] הרי איני באה בחשבון כלל. מעתה – קשה לי לקבוע את עמדתי כלפי החוג. האם עלי להמשיך ולפעול להצלחתו, בשעה שידועה לי האווירה השולטת בו, או להסתלק ממנו בכלל? להמשיך לקרוא

לדעתי אין להקפיד על איסורים כאלה. האמונה, במובנה הנעלה, יש לה תוכן וצורה אחרים לגמרי

5.9.1937

ראש-השנה. פיקפקתי אם לכתוב היום, אבל לדעתי אין להקפיד על איסורים כאלה. האמונה, במובנה הנעלה, יש לה תוכן וצורה אחרים לגמרי.
[…]

הוצע מועמד אחר, בכוונה מפורשת למנוע את בחירתי אני, כיהודיה

16.9.1937, בודאפשט

אירע משהו בלתי נעים: עם הקמת החוג ל"השכלה עצמית" בכיתה, הוצעתי אף אני לתפקיד בהנהגתו. בדרך כלל משלים החוג עם נבחר הכיתה, אבל הנה הוצע מועמד אחר, בכוונה מפורשת למנוע את בחירתי אני, כיהודיה. להמשיך לקרוא

עורכים לנוער מין תפילה תפלה בציבור, אשר לא תצליח לעורר בנו שום רגש נעלה

27.9.1938

[…]
השאלה המרחפת בחלל היא השאלה הישנה-נושנה: התהיה מלחמה או לא? – לעת עתה דומה שאנו יושבים על חבית מלאה אבק-שריפה. עודני מקווה שהשלום לא יופרע. כנראה, אינני יכולה לתאר לעצמי שבכל-זאת תהיה מלחמה. מובן איפוא שאת שני ימי ראש-השנה לא חגגנו בשקט נפשי ולא היה להם הצביון הרגיל. להמשיך לקרוא

כל אלה הממירים את דתם, את עמם, בעבור מישרה, בעבור חלומות רחוקים, שלעולם לא ישיגום – תלושים יישארו מן הסביבה הנוצרית והיהודית כאחד

[רשימה מעזבונה, סתיו 1938]

עמנו
תשומת לבי נתונה לדמיון הרב בין גורל היהדות לגורל אותם חלקי העם ההונגרי שחיים בניכר, מחוץ למולדתם, כמיעוט בארצות שכנות. נושא העלילה הוא – חיי ההונגרים בטרנסילבניה, ומלחמתם המעציבה, עמידתו ומאבקו של האי ההונגרי הזעיר בים הרומני, המכה בגליו אל חופיו. המחבר [יוסף נירו, "עמי"] מבליט דמות אחת, אדם הבורח מן הקרב. אין הוא יחיד. הבה נעשה אתו הכרות מקרוב. להמשיך לקרוא