גם הנוער כאילו עורג קצת לדת, וכך יש מקום לתקווה, שבין הקצוות תיפסק תנועת המטולטלת בנקודה בריאה. כי הצורה הקיימת של הדת בכל סעיפיה אינה בת-ביצוע

נהלל, 31.3.1940

[מכתב לאמא]

… ג. מתרעם על אי-דתיותו של הנוער בארץ ומעמיד את השאלה: מדוע אין האבות לוקחים את בניהם עמהם לבית-הכנסת?

אכן, השאלה מורכבת באמת; בייחוד משום שבראש-וראשונה עלי לציין כי יש כאן, כמובן, גם שיכבה אדוקה. אך נדבר על הלא-דתיים. האבות אינם יכולים בשום אופן לקחת את הילדים לבית-הכנסת, כי זהו דור, אשר דתו היחידה ואלוהיו הם העבודה, כוחו העצמי להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת